Phone & Fax: 05966- 220372
E-Mail: gpgcranikhet1973@gmail.com, principaldr.cram@gmail.com
  • कोरोना के गंभीर संक्रमण को देखते हुए, महाविद्यालय द्वारा ऑनलाइन शिक्षण किये जाने का प्रावधान
Non Teaching Staff

 क्र0सं0  कर्मचारी का नाम  वर्तमान पदनाम
 1  श्री गोविन्द राम  मु0 प्रशासनिक अधिकारी
 2  श्री अंशुमान साह  प्रशासनिक अधिकारी
 3  श्री अजय कुमार शर्मा  आशुलिपिक
 4  श्री जगत सिंह किरौला  प्रयोगशाला सहायक (रसायन विज्ञान)
 5  श्री चन्दन सिह कठायत  प्रधान सहायक
 6  श्री गोपाल कृष्ण जोशी  कनिष्ट सहायक
 7  श्री लोकेश सिंह   प्रयोगशाला सहायक (जन्तु विज्ञान)
 8  श्री पूरन चन्द्र पाण्डे  प्रयोगशाला सहायक (वनस्पति विज्ञान)
 9  चन्द्रवती  प्रयोगशाला सहायक (गृहविज्ञान)
 10  चन्द्रवती  प्रयोगशाला सहायक (गृहविज्ञान)
 11   श्री हिम्मत सिंह  प्रयोगशाला अनुसेवक
 12  श्री रमेश राम गैसमैन
 13  श्री हीरा सिंह अनुसेवक
 14  श्रीमती पुष्पा शर्मा प्रयोगशाला अनुसेवक
 15  श्री गोविन्द सिंह प्रयोगशाला अनुसेवक
 16  श्री चन्दन सिंह अनुसेवक
 17  श्री हरीश चन्द्र जोशी अनुूसेवक
 18  श्री विक्रम सिंह परिचर/चैकीदार
 19  श्री संतोष कुमार अनुसेवक
 20  श्री पूरन चन्द्र प्रयो0 अनुसेवक
 21  श्री मुकेश चन्द्र तिवारी प्रयो0 अनुसेवक
 22  श्री कुन्दन राम अनुसेवकCopyright © 2020 jdvffgpgcranikhet.org, All rights reserved.